Sign in

Vermindering of vrijstelling van invoerrechten met een EUR.1 certificaat

De EU heeft handelsovereenkomsten gesloten met een aantal landen. Mogelijk krijgt u dus wederzijdse vermindering of vrijstelling van invoerrechten. Hiervoor gelden regels. Een eur 1 certificaat aanvragen mag alleen worden gebruikt als bewijs voor goederen die ook daadwerkelijk afkomstig zijn uit de EU. Deze worden ook wel goederen met preferentiële oorsprong genoemd.

Een EUR.1-document is niet verplicht, maar biedt de koper in veel gevallen financiële voordelen, namelijk verminderde of nul invoerrechten. Gaat u exporteren naar een land waarmee overeenstemming is bereikt, dan regelen wij eenvoudig de uitvoeraangifte en vragen namens u het EUR.1-certificaat aan.

Importeert u persoonlijk uit een land…


EUR 1 Certificaat Aanvragen

De Europese Unie heeft vrijhandelsovereenkomsten gesloten met een aantal landen en groepen landen. Dit kan resulteren in een korting of vrijstelling van invoerrechten bij wederzijdse invoer van goederen. Als bewijs hiervan kunt u een EUR.1 of EUR-MED certificaat gebruiken. Het EUR1 is een certificaat inzake goederenverkeer waarvoor u een preferentieel recht moet claimen bij het vervoeren van goederen tussen de EU en de landen op de lijst van overeenkomsten.

Is EUR 1 Certificaat Aanvragen Verplicht?

Nee, het gebruik van een EUR.1-certificaat is niet verplicht. Veel klanten hebben er belang bij, omdat het een financieel voordeel met…


Certificaat Van Oorsprong Aanvragen

Een certificaat van oorsprong (CvO) is een document dat de herkomst van een product aangeeft. Een CoO bewijst dus in welk land een product gemaakt is. KVK geeft deze oorsprongscertificaten af. De oorsprong van een product wordt bepaald door oorsprongsnormen die zijn vastgelegd in Europese en nationale wetgeving. Bij het bepalen van de oorsprong wordt de Europese Unie als één grondgebied beschouwd.

Waarom Moet U Een Certificaat Van Oorsprong Aanvragen?

Sommige landen buiten de EU vragen om een ​​CoO vanwege handelspolitieke maatregelen, zoals boycots, importbeperkingen en importquota. In sommige landen met een CoC hoeft u ook…

AH Customs

AH Customs verzorgt uw aanvraag voor douanedocumenten en oorsprongsdocumenten. Link: https://www.ahcustoms.nl/onze-diensten/certificaat-van-oorsprong-aanvragen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store